Dyluniadau lliwgar o Gymru // Colourful designs from Wales.

Daw DyfalDonc o’r ddihareb “dyfal donc a dyr y garreg”. Cafodd DyfalDonc ei eni yn ardal greadigol Dwyrain Llundain ond yn 2011 aethom am y bywyd tawel gan sefydlu ein gweithdy yn un o ddyffrynnoedd hardd Gogledd Cymru, Dyffryn Ogwen.

Rydym yn briod ac yn bartneriaid busnes ( gyda chydig o gymorth gan ein genod bach 6 ac 1 oed! ) Morgan Griffith ydy’r prif ddylunydd creadigol a Rebecca Hardy-Griffith ydy’r dylunydd a’r gweinyddwr. Rydym yn creu nwyddau papur Saesneg a Chymraeg, nwyddau i'r cartref, ategolion a dillad plant. Mae ein dyluniadau yn lliwgar, hwyl ac wedi'w ysbrydoli gan patrymau a steiliau 'vintage' gyda thro fodern. Rydym wrth ein boddau yn hel hen lluniau ac effemera i ddefnyddio yn ein cynnyrch!


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


DyfalDonc comes from the Welsh saying “dyfal donc a dyr y garreg” which translates (roughly) as “steady tapping breaks the stone”. DyfalDonc was born in the creative East End of London but in 2011 we opted for the quiet life and are currently based in our workshop in the picturesque Ogwen Valley in North Wales.

We are a husband and wife team ( with the help from our 6 and 1 year old daughters! ) We create bilingual stationary, homewares, accessories and kids clothing. Our designs are quirky, colourful, inspired by vintage retro patterns and styles with a modern twist and our love for ephemera and found images!


Legal imprint