Helo Pawb              (please scroll down for English)

Dyma ychydig o wybodaeth am ffeiriau/hwyliadau mi fyddan ni chymred rhan mewn dros y misoedd nesáu a dros yr haf. Yn gynnwys ac ar ôl lot o bendroni, sgwrsio, sbïo ar falŵns banc mi fyddan ni efo stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf eleni!! Rydym wedi llogi le yn y Neuadd Arddangos sydd yn gyffrous iawn i ni!! 

Mi fyddan ni siŵr yn ychwanegu at y rhestr felly wnâi postio'r wybodaeth eto wrth i bethau datblygu. Ond am nawr dyma'r rhestr o'r digwyddiadau.

Ebrill: Ffair Beichiogrwydd i Rhiant - Dydd Sul 30 o Ebrill - 10yb-3yp Neuadd y Dre, Llanfairfechan

Mai: Gwyl Fwyd Caernarfon - Dydd Sadwrn 13fed o Fai - 10yb-4yp Neuadd y Farchnad, Stryd y Plas

Mehefin: Sioe Dyffryn Ogwen - Dydd Sadwrn 10fed o Mehefin - 10yb-4yp Caeau Rygbi, Bethesda

Gorffennaf: Tafwyl - Dydd Sadwrn a Dydd Sul 1af a 2il o Orffennaf - 11yb-6yh Caeau Llandaf, Caernadydd

Awst: Eisteddfdod Genedlaethol, Bodedern - Dydd Sadwrn 5ed - Dydd Sadwrn 12fed o Awst - 10yb-6yh Eisteddfod Maes, Bodedern, Ynys Mon  LL65 3SS  

/////////////////////////////

Hello All,

Here's some info on fayres and festivals we will be taking part in over the next couple of months and over Summer. Including and after a long consideration, checking the bank balance and slightly going round in circles we've decided to be part of the National Eisteddfod this year for the first time!! We've rented a little space in the Exhibition Hall, which is super exciting!!

I am sure we will be adding to the list but here it is for now.

April: Pregnancy to Parenthood Fayre, Sunday 30th of April - 10am-3pm Town Hall, Llanfairfechan

May: Gwyl Fwyd Caernarfon - Caernarfon Food Festival Saturday 

13th of May - 10am-4pm Market Hall, Palace St

June: Dyffryn Ogwen Agriculture Show - Saturday 10th of June - 10am-4pm Rugby Fields, Bethesda

July: Tafwyl - Saturday and Sunday 1st + 2nd of July - 11am-6pm Llandaf Fields, Cardiff

August: National Eisteddfdod, Bodedern - Saturday 5th - Saturday 12th of Augustt - 10am-6pm Eisteddfod Maes, Bodedern, Ynys Mon  LL65 3SS