Helo/Shwmae/Hia (scroll down for English)

Mae'r byd Blog yn hollol ddiarth i ni, er aethom ni drio nôl yn 2013/2014 i gynnal blog bach wythnosol ac wedyn misol! Oedd na ddim digon o amser mewn un dydd er dweud hynna does llawer wedi newid o ran prinder amser i nawr!! (Mae gen i ddwy o enethod bach wan!) 

Eniwe rydym wedi penderfynu trio unwaith eto. Ond y tro hyn i gynnal y blog bach mha yn ddwyieithog. Yn iaith y nefoedd fel saf Nain yn dweud ac wrth gwrs yn Saesneg. Nid ydw yn hyderus o gwbl yn sgwennu yn  y Gymraeg, mae o mor ffurfiol i gymharu i sgwrsio yn y Gymraeg a dwi'n siŵr mi fydd 'Heddlu Treiglo' ar ôl i. Felly dwi'n ymddiheuro nawr ond mae rhaid i'r hogan ddrwg ddyslecsig cychwyn rhywle!

Felly croeso i'r blog newydd lle mi fyddai yn sgwrsio amdan nwyddau newydd DyfalDonc, digwyddiadau fel ffeiriau crefft, gweithdai ayyb. Sgwennu amdan artistiaid/dylunwyr a chrefftwyr eraill yn Gymru a dwi siŵr mi fydd na sôn amdan fy mhlant Efa (6) ac Enlli (1.5) a Sali Lw a Cheese y cathod fyd.

/////////

Hello/Howdy/Hi

So the bloging world feels like a stranger to me, all though I gave it a go back in 2013/2014 with my weekly then monthly and then non-existence blog. There just wasn't enough hours in the day but mind you nothing has changed much on the time issues (got two daughter now too!). Plus I just didn't have the confidence in myself as a blogger/writer at the time.

Anyhow we've or really I have decided to give it another go but not only that to add more pressure and challenge I've decided to do it bilingual! My Nain (Grandmother) always said that 'Welsh was the language of heaven' and all though written Welsh is much more formal and difficult than speaking Welsh. This dyslexic Cymraes from North Wales is going to give it one hell of a good go. **Pre-emptive apology to the 'Treiglo Police' must be added now I think**

Therefore without further a do, welcome to the new blog, where I will be showcasing new DyfalDonc items, events like our craft fairs, workshops we run e.t.c. Plus chatting about other makers/designers and artist in Wales and I'm sure Efa (6) and Enlli (1.5) will make a appearnence too plus Sali Lw and Cheese the cat!

Diolch, 

Becs (un hanner o // one half of DyfalDonc)