(please scroll down for English below)

**NEWYDD** Setiau Matiau Bwyd a Diod 

Lansiwyd ein setiau mat bwyd a diod newydd y gwanwyn eleni ac hyd yma maen't yn boblogaidd iawn gyda chi Mamau a Tadau.

Roeddem eisiau creu dyluniad hwyl ond syml a fyddai'n apelio at fechgyn a merched, yn dathlu'r iaith Gymraeg a rhoi geiriau hanfodol i'n plant i ddysgu.

Dyluniadau ffres, ffynci a lliwgar i wneud brecwast, cinio ac amser te mwy o hwyl!

Melamin matiau diod sgwâr efo ochru chrwn, clawr caled  9.5cmx9.5cm a melamin mat bwyd hirsgwar efo ochru chrwn, clawr caled 24cmx19cm. Gallant wrthsefyll tymheredd o hyd at 165 gradd.

Ar gael nawr ar ein wefan www.dyfaldonc.com neu Etsy

//////////////////////////

**NEW** Placemat and Coaster Set

We launched our new Welsh placemat and coaster range this Spring and so far they've been a big hit with you fellow mamas and papas. 

We wanted to create a fun but simple design that would appeal to both girls and boys. Celelbrating the Welsh language and giving our little ones some vital words to learn like Amser bwyd (Time for Food).  

Fresh, funky and colourful designs to make breakfast, lunch and tea time more fun! 

Melamine hardback square rounded edge coasters 9.5cmx9.5cm and melamine hardback rectangular rounded edges placemats 24cmx19cm. They are able to withstand temperatures of up to 165 degrees.

Available now from our website www.dyfaldonc.com or Etsy