Y Gêm Broets Pin (please scroll down for English below)

Pan fyddaf yn teipio 'Welsh Lapel Pin' i mewn i google neu Etsy, fel arfer mae'r tudalen wedi llenwi drwm gyda dreigiau, cennin a blwmin corgis na'. Fodd bynnag, ymhlith y dyluniadau gweni ond rhai vintage fyd yw ein broets pin Cymreig modern lliwgar!

Rwy'n blwmin caru broets pinnau!! A phan wyf yn golygu broets pinnau, yr wyf yn golygu pinnau llabed, pinnau enamel, y rhai metel bach efo resin sy'n addurno'r eich siaced, bag, colar crys, het! Ie, y broets pinnau hynny. Hynod boblogaidd yn America ac yma yn y DU.

Yn ôl ym mis Hydref 2015 roedd gan y busnes gyfle i gyd-weithio gyda'r tîm Arloesi ym Mhrifysgol Bangor ar Stryd y Deon, Bangor cyn iddynt symud i'w leoliad newydd yn Pontio. Cefais ddau ddiwrnod o hyfforddiant/cyflwyniad i'r offer a pheiriannau amrywiol oedd ganddynt. Roedd gen i ddiddordeb mewn peiriant laser-dorri a pheiriant torri finyl.

Pam oeddwn yno? Roeddwn i eisiau gwybod sut y gallai peiriannau hyn helpu ein busnes i dyfu gynhyrchiol ac yn esthetaidd. Chwaraeais gydag amrywiaeth o syniadau ar gyfer gemwaith, arddangosfeydd logo ac elfennau a ddefnyddir ar gyfer stondin Nadolig mewn oriel/amgueddfa leol. Fodd bynnag, nes eu bod yn bwrw dyluniad bach yn piwter a oedd gennyf syniad neu bwlb golau! Pinnau llabed!

Mae ein cynlluniau cyntaf yn ein 'Dal Ati' a 'Hapus' mewn du a melyn sydd bellach yn gwerthu allan. Wedyn pin 'Hapus' mewn aur a phinc poeth ac Nadolig diwethaf fe wnaethom lansio ein pinnau 'Hogan Ddrwg' a 'Werth y Byd' (Gwerth y byd) ac ein mwclis cyntaf 'Calon Lân'.

Rydym ond efo 30% ar ôl mewn stoc o'r holl ddyluniadau ac yn meddwl yn barod amdan rhai newydd i lansio ar ddiwedd yr Haf! Felly cadwch lygad! Ychwanegol mi fyddai yn rhannu â chi yn fuan fy casgliad pinnau fy hun gan wneuthurwyr a dylunwyr anhygoel.

///////////////////////////////////

The Pin Game

When I type in 'Welsh Lapel Pin' into google or Etsy it's usually heavly filled with dragons, leeks and those bloomin corgi's. However amongst those cheesy sometime cool vintage designs are our bright modern Welsh pins!

I bloomin love pins!! And when I mean pins, I mean lapel pins, enamel pins, those small metal, resin pins that adorn your jacket, bag, shirt colar, beanie hat! Yes those pins. Hugely popular in America and over here in the UK. 

Back in October 2015 the business had a opportunity to co-work with the Innovation team at Bangor University on Dean St, Bangor before they moved into their new location in Pontio. I had two days of training/introduction to the various equipment and machines they had availalble. Prodominently I was interested in laser-cutting machine and vinyl cutting machine. 

Why was I there? Becasue I wanted to know how these machines could help our business grow productively and asthetically. I played with a variety of ideas for jewellry, display stands and logo displays and used elements for our Christmas stand at a local gallery/museum. However it wasn't till they cast a small design in pewter that I had the light bulb moment! Lapel Pins!

Our first designs were our 'Dal Ati' (Keep Going) and 'Hapus' (Happy) in black and yellow which are now both sold out. We then created the 'Hapus' pin in gold and hot pink and last Christmas we launched our 'Hogan Ddrwg' (Bad Girl) and 'Werth y Byd' (Worth the world) pins with our first necklace 'Calon Lan' (Pure Heart).

We have 30% left in stock on all designs and are all ready thinking of some new ones to launch at the end of Summer! So watch this space! Plus will share with you soon my own pin collection from all the amazing makers and designers I love.